KLIENTERS ORD


- STORT TACK FÖR ATT ERT FÖRTROENDE -

Din utforskning om mitt tidigare liv och vad som hände då, har gett mig en 'aha'-upplevelse om varför jag reagerat och handlat som jag gör idag. En insikt om vem man egentligen är!


GUN

Thank you so much, lovely work and intensive report. Thank you for helping my daughter live her best life.


HELEN

Fantastic clearing, very happy, thank you!


HELEN

Väldigt spännande att få veta var man kommer från! Jag förstår mer nu om vad jag ska lägga fokus på för att få bästa resultat i livet, och att alla har eget ansvar för sina liv.


SOFIA

Efter rensningen av vårt hem förändrades vår sons humör! Från att varit ofta irriterad och genast dagen efter rensningen mycket mer positiv. Allt pga portgången som var i hans rum.


ALEXANDRA